[1]
Đặng . Diệu Linh, P. . Mạnh Thắng, T. . Thế Việt, và L. . Nguyễn Uyên Chi, “ĐẶC ĐIỂM NHẠY CẢM KHÁNG SINH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU DO TÁC NHÂN KLEBSIELLA PNEUMONIAE”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.