[1]
N. . Hồng Hoa và Đinh . Thị Vân Khanh, “TỶ LỆ CHẤP NHẬN ĐẶT QUE CẤY TRÁNH THAI IMPLANON CỦA SẢN PHỤ SAU SINH 6-12 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊKÔNG”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.