[1]
N. . Lý Thịnh Trường và M. . Đình Duyên, “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ BỆNH BẤT THƯỜNG TRỞ VỀ TĨNH MẠCH PHỔI HOÀN TOÀN THỂ DƯỚI TIM CÓ TẮC NGHẼN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.