[1]
L. . Thị Ái Vy, V. . Huỳnh Đức, Đặng . Thị Thanh Thảo, và T. . Thiên Phú, “KHẢO SÁT TỶ LỆ VÀ TÍNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CÁC CHỦNG ESCHERICHIA COLI MANG GEN SINH ĐỘC TỐ GÂY TIÊU CHẢY CẤP Ở TRẺ EM”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.