[1]
N. . Thị Thúy Hạnh, T. . Thị Thanh Thuỷ, và L. . Thị Thư, “THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI TRONG NHÓM PHỤ NỮ MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN ĐẾN PHÁ THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.