[1]
N. . Thị Huyền và P. . Văn Đức, “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA NHỒI MÁU NÃO TÁI PHÁT DO TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.