[1]
V. . Quang Huy, P. . Thị Hằng, P. . Nguyên Huân, và P. . Nguyễn Hữu Phúc, “THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CỦA MÁY XÉT NGHIỆM THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT POCT THEO CLSI POCT12-A3”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.