[1]
L. . Đình Luyến, B. Xuân Tài, N. . Thị Thu Hường, và Đàm . Thị Ngọc Anh, “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BẢO HIỂM Y TẾ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT HỆ BÁC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.