[1]
N. . Mạnh Tường và V. . Bích Nga, “KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ NT-PROBNP HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN BASEDOW MỚI CHẨN ĐOÁN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.