[1]
B. . Xuân Thắng và N. . Thị Thu Hường, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DOXETAXEL SAU HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ PACLITAXEL- CARBOPLATIN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.