[1]
H. . Sovanda và N. . Trung Tuyến, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC TẠI BỆNH VIỆN E”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.