[1]
N. . Thị Ngọc Linh và N. . Thị Thanh Tú, “KHẢO SÁT THỂ BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA BỆNH NHÂN TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ NỘI”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.