[1]
Thị Nga V. . và Văn Đức P. ., “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC THẦN KINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA CHẢY MÁU CẦU NÃO”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.