[1]
A. T. . Nguyễn và C. T. . Nguyễn, “KẾT QUẢ ÁP DỤNG KỸ THUẬT TIM PHỔI NHÂN TẠO ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN PHẢN VỆ KHÔNG ĐÁP ỨNG THUỐC VẬN MẠCH – TRỢ TIM LIỀU CAO”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.