[1]
T. T. U. . Nguyễn và V. B. . Dương, “KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐIỂU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.