[1]
T. T. . Nguyễn và K. D. Trần, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CÙNG ĐÒN BẰNG NẸP KHÓA MÓC KHÔNG TÁI TẠO DÂY CHẰNG QUẠ ĐÒN”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.