[1]
H. H. . Nguyễn, M. A. . Bùi, T. T. . Vũ, H. M. . Bùi, và T. L. . Tô, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT HẸP HỘP SỌ BẨM SINH TẠI KHOA PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, BỆNH VIỆN VIỆN VIỆT ĐỨC GIAI ĐOẠN 2015-2021”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.