[1]
Đức P. . Nguyễn và T. V. . Lê, “ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.