[1]
T. A. . Nguyễn, A. T. . Nguyễn, và B. H. . Hoàng, “SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO ĐƯỢC TÁI THÔNG MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.