[1]
B. A. . Huỳnh, Đăng T. . Trần, T. T. . Hoàng, Q. H. . Nguyễn, và N. K. . Nguyễn, “KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP. HỒ CHÍ MINH”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.