[1]
T. H. G. . Nguyễn, H. N. . Bùi, V. G. . Lê, Đình H. . Văn, và Q. V. . Nguyễn, “THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG VI RÚT SARS-COV-2 Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA VÀ PFIZER”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.