[1]
Đức P. . Nguyễn và V. T. . Nguyễn, “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN GÂY BỆNH Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.