[1]
T. T. H. . Nguyễn, M. Q. . Nguyễn, T. V. . Nguyễn, Đức M. . Lê, V. C. . Lâm, và V. E. . Đặng, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÀN NHANG BẰNG LASER PICO GIÂY ND: YAG BƯỚC SÓNG 532NM”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.