[1]
X. H. . Nguyễn, A. T. . Nguyễn, và B. H. . Hoàng, “MỨC ĐỘ NẶNG, ĐẶC ĐIỂM VI SINH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SEPSIS ĐƯỜNG VÀO TIẾT NIỆU TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.