[1]
V. T. . Nguyễn, “HOÀN THIỆN KỸ THUẬT LAI HUỲNH QUANG TẠI CHỖ (FISH) TRONG PHÂN TÍCH LỆCH BỘI NHIỄM SẮC THỂ TINH TRÙNG”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.