[1]
T. T. Trần và T. D. . Phan, “TỒN DƯ KHÚC XẠ SAU PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO PANOPTIX”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.