[1]
Đình Âu Hoàng và V. N. . Doãn, “VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ BẤT THƯỜNG BẨM SINH TÚI TINH”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.