[1]
X. H. . Nguyễn, V. T. . Vũ, và T. H. . Trần, “NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ PROGESTERONE VỚI TỶ LỆ THAI LÂM SÀNG TRONG CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.