[1]
T. L. . Đặng, V. S. . Nguyễn, Q. T. . Dương, và T. T. L. . Đàm, “ĐẶC ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG CỦA TRẺ SINH NON TRONG 6 THÁNG ĐẦU TẠI THÁI NGUYÊN”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.