[1]
Q. Q. . Hồng, Q. H. . Phạm, Q. H. . Phạm, và V. H. . Nguyễn, “KẾT QUẢ VÀ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG ĐÁP ỨNG Ở BỆNH NHI SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT LÁCH ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.