[1]
N. L. . Trần và M. A. . Hoàng, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT LICHTENSTEIN TẠI BỆNH VIỆN 19-8”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.