[1]
T. N. . Nguyễn, Q. T. . Lê, và T. T. H. . Nguyễn, “KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ TRƯỚC MỔ UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP GIAI ĐOẠN II, III TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.