[1]
P. T. . Nghiêm và T. D. T. . Lê, “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA HOẠI TỬ RUỘT NON DO TẮC RUỘT THẮT NGHẸT VÀ TẮC MẠCH MẠC TREO”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.