[1]
T. T. L. . Võ, H. D. . Nguyễn, và X. Q. . Lý, “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT THANH QUẢN BÁN PHẦN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THANH QUẢN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM TỪ 2018 ĐẾN 2021”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.