[1]
H. L. . Nguyễn, D. . Vũ, và X. L. . Ngô, “MỨC ĐỘ LO LẮNG VỀ CÁI CHẾT CỦA HỌC VIÊN ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TRƯỜNG Y DƯỢC THÁI NGUYÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.