[1]
A. T. . Nguyễn và D. C. . Nguyễn, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA KẾT QUẢ ĐO OXY NÃO VÙNG VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH HỌC Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỊ NÃO CẤP”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.