[1]
M. H. . Vũ và T. T. T. . Nguyễn, “HIỆU QUẢ CỦA BỘ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG AGELOC TR90 TRÊN MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ THỂ CỦA NGƯỜI THỪA CÂN, BÉO PHÌ NGUYÊN PHÁT”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.