[1]
X. K. . Nguyễn và V. B. . Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM NÃO MÔ CẦU VÀ NHÓM HUYẾT THANH PHỔ BIẾN”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.