[1]
X. Đạt Bùi, V. D. . Nguyễn, T. H. . Nguyễn, và H. T. . Nguyễn, “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN GÃY XƯƠNG HÀM MẶT TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.