[1]
V. C. . Hoàng, T. N. . Nguyễn, và C. L. . Nguyễn, “SO SÁNH KẾT QUẢ CẦM MÁU BẰNG KẸP CLIP VÀ KẸP CLIP KẾT HỢP VỚI TIÊM CẦM MÁU Ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.