[1]
T. H. . Nguyễn, H. L. . Vũ, H. H. . Lê, V. A. . Nguyễn, và H. L. H. . Lê, “TÌNH HÌNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT PHÂN LẬP ĐƯỢC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH NĂM 2021”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.