[1]
T. T. L. . Võ, H. D. . Nguyễn, và X. Q. . Lý, “KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN SAU CẮT THANH QUẢN BÁN PHẦN”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.