[1]
T. L. Hoàng, T. L. T. . Nguyễn, M. C. . Đào, và T. H. A. . Lê, “KHẢO SÁT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MÀY ĐAY CẤP Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI KHOA DA LIỄU BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.