[1]
A. T. . Nguyễn và V. T. . Lâm, “NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP HỆ THỐNG TUẦN HOÀN SAU TẠI KHOA CẤP CỨU”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.