[1]
Q. D. . Ngô và X. Q. . Ngô, “NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ Ở TRẺ EM”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.