[1]
K. S. . Nguyễn, H. D. . Nguyễn, và X. Q. . Lý, “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN SAU CẮT THANH QUẢN TOÀN PHẦN”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.