[1]
P. T. . Nghiêm và T. V. . Nguyễn, “VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN ĐỘ GIAI ĐOẠN T UNG THƯ BÀNG QUANG”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.