[1]
V. B. Nguyễn, C. H. . Nguyễn, T. T. T. . Trần, T. H. . Trần, T. N. Ánh . Trần, và M. T. . Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2022”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.