[1]
T. D. C. . Phan, R. Grégory, và N. V. . Nguyễn, “TÍNH GIÁ TRỊ VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT BỘ CÂU HỎI NGẮN VQ11 Ở NGƯỜI BỆNH MẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.