[1]
T. T. . Vũ, V. H. . Quế, T. D. . Nguyễn, và X. T. . Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI LỚN BẰNG NẸP KHÓA TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.